2 Aralık 2014 Salı

Atatürk'ün Bana Anlatıkları


Atatürk kendi yaşamı boyunca Nutuk haricinde anılarını kaleme almamış. Bu ufak kitapta Mustafa Kemal'in  Falih Rıfkı Atay'a 1926 yılında Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde yayınlaması için anlattıkları bulunmakta. 

Kitabın hacmi küçük olduğu için fazla anlatma işine girmeyeceğim. Ufak bir kitap ama içindeki bilgiler çok önemlidir bizim için. Mustafa Kemal bu kitapta Kurtuluş Savaşı öncesi çeşitli konular hakkındaki hatıralarını anlatır. Bu hatıralar 1. Dünya Savaşı sonrası, Mondros Mütarekesi, İstanbul'un vaziyeti, İstanbul'daki yaptığı işler, o vakit Devlet yönetiminin durumu, Şehzade Vahdettin ile Almanya gezisi daha sonra Padişah Vahdettin ile olan görüşmeleri gibi daha başka ufak konuları da içermektedir.

Sultan Vahdetin'in kendi hatıratı olmadığı için. Mustafa Kemal tarafından anlatılan gezi ve gözlemler. Daha sonra Padişah olduktan sonraki görüşmeler önemlidir. Bunun yanında Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı Sonrası Mondros Mütarekesinin imzalanmasını istemeyişi ve yazdığı raporlar. İstanbul da yürüttüğü çalışmaları kendisi anlatmaktadır. 

Bu kitabı Sel Yayınları baskısını (1955) almanızı öneriyorum. Yeni baskıları günümüz Türkçesine çevirelim derken anlam bozuklukları yapmışlar. Kitabın dili öyle anlaşılmayacak kadar ağır değildir zaten. Bir kaç kelime var onları da TDK sözlüğünden yararlanılarak öğrenilebilir. Sel yayınları 1955 yılında başlattığı bir yıl boyunca süren Atatürk Kütüphanesi serisi ile 20 cep kitabı yayınlamışlar. Bunlar;

Cilt 1: Atatürk'ten Hatıralar - Celal Bayar
Cilt 2: Atatürk'ün Hususiyetleri - Kılıç Ali
Cilt 3: Anafartalar Hatıratı -  Mustafa Kemal
Cilt 4: Ankara'nın ilk Günleri -  Yunus Nadi
Cilt 5: Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor - Kılıç Ali
Cilt 6: Atatürk'ün Anlattıkları - Falih Rıfkı Atay
Cilt 7: Mustafa Kemal Paşa Samsun da - Yunus Nadi
Cilt 8: Yakınlarından Hatıralar
Cilt 9: İstiklal Mahkemesi Hatıraları - Kılıç Ali
Cilt 10: Birinci Büyük Millet Meclisi - Yunus Nadi
Cilt 11: Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri - Falih Rıfkı Atay
Cilt 12: Şeyh Said İsyanı - Behçet Cemal
Cilt 13: 30 Ağustos Hatıraları
Cilt 14: Ali Galip Hadisesi - Yunus Nadi
Cilt 15: Denizli Vak'ası ve Demirci Mehmet Efe - Sındırgılı Süreyya
Cilt 16: Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti - Yunus Nadi
Cilt 17: Cumhuriyet Nasıl Kuruldu? - Feridun Fazıl Tülbentçi
Cilt 18: Atatürk'ün Son Günleri - Kılıç Ali
Cilt 19: Dolmabahçe'den Anıtkabir'e - Behçet Kemal Çağlar
Cilt 20: Bozkurt - Armstrong

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...